Καταργούν τη «Δι@ύγεια»

diaugeia-logo
Με διαβούλευση 24 ωρών καταργούν τη Διαύγεια

Η κατάργηση γίνεται μέσω ρύθμισης του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, βάσει της οποίας, επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε συντάκτη μίας διοικητικής πράξης, το εάν αυτή θα αναρτηθεί στη «Διαύγεια» ή όχι, προκειμένου να αποκτήσει νομική ισχύ
Συνέχεια

Advertisements